ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελέτης Ερευνητικό Εργαστήριο 29
Jun

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Μελέτης Ερευνητικό Εργαστήριο

  Super User

Η επιχείρηση Megas Yeeros σε συνεργασία με το Ερευνητικό Εργαστήριο Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας, εκπόνησε την 1η συστηματική και τεκμηριωμένη επιστημονική μελέτη του γύρου (υπερψυγμένου και νωπού). Η μελέτη είχε διάρκεια ενός έτους και εστιάστηκε στις μικροβιολογικές και θερμοκρασιακές μεταβολές κατά τη διάρκεια της έψησης του γύρου (νωπού και υπερψυγμένου) καθώς και στην μικροβιολογική κατάσταση "νωπού χειροποίητου γύρου αγοράς".

Τα συμπεράσματα που αντλήθηκαν μετά από ανάλυση περισσότερων των 1000 δειγμάτων είναι: (1) Ο υπερψυγμένος γύρος, ανεξαρτήτως του βάρους του, παραμένει σε υπέρψυξη καθ’ όλη τη διάρκεια της έψησής του, ακόμα και αν αυτή διαρκεί πολλές ώρες, συμπεριλαμβάνοντας και την περιοχή γύρω από τον άξονα περιστροφής (σούβλα). Αυτό έχει ως αποτέλεσμα ο υπερψυγμένος γύρος να μην παρουσιάζει μεγάλες απώλειες υγρών και ως εκ τούτου να διατηρεί αναλλοίωτα τα αυθεντικά γευστικά χαρακτηριστικά του, (2) Ο υπερψυγμένος γύρος παραμένει μικροβιολογικά ασφαλής καθ’ όλη τη διάρκεια της έψησής του, (3) Διαπιστώθηκε ότι πάντοτε – και σε αντίθεση με την γενικά κρατούσα αντίληψη - η ταχύτερη ολοκλήρωση της έψησης του γύρου είναι πάντοτε στην κορυφή των εστιών θέρμανσης που είναι εν λειτουργία.

Επίσης, στο πλαίσιο του Ερευνητικού Προγράμματος, έγινε αντιπροσωπευτική δειγματοληψία και μελέτη νωπών "χειροποίητων" γύρων από την αγορά, οι οποίοι είχαν παρασκευαστεί εξ’ ολοκλήρου σε καταστήματα λιανικής πώλησης γύρου («ψητοπωλεία») με ή χωρίς άδεια εργαστηρίου («άδεια παρακειμένου χώρου»). Η μικροβιολογική ανάλυση έδειξε ότι σε ποσοστό 88% το συγκεκριμένο δείγμα νωπών «χειροποίητων γύρων αγοράς» ήταν μέτριας ή κακής μικροβιολογικής ποιότητας ενώ στο 14% εξ αυτών διαπιστώθηκε παρουσία του παθογόνου γένους Salmonella spp.

Κατά την έψηση και μελέτη των "χειροποίητων νωπών γύρων αγοράς" σε πραγματικές συνθήκες, δηλαδή διακεκομμένη ημερήσια έψηση με διάρκεια άνω των 8 ωρών, διαπιστώθηκε ότι κατά το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα που διαρκεί η παραμονή  πάνω στις εστίες θέρμανσης, η θερμοκρασία σε ολόκληρη τη μάζα του γύρου και ακόμα περισσότερο στην περιοχή γύρω από τον άξονα περιστροφής είναι σε θερμοκρασίες ανεπιθύμητες για την μικροβιολογική ασφάλειά του, ειδικά όταν η διάρκεια έψησης είναι παρατεταμένη.

Τέλος εντοπίστηκαν οι πραγματικές συνθήκες κάτω από τις οποίες ένας γύρος έτοιμος προς κατανάλωση δεν έχει πλήρως εξυγιανθεί και συνεπώς μπορεί να αποτελέσει δυνητικό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία.

Τα συμπεράσματα της έρευνας αποτελούν μία εύγλωττη απεικόνιση σχετικά με τη μικροβιολογική ασφάλεια ενός μέρους του γύρου που παράγεται στην Ελληνική αγορά και αν δεν ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα είναι δυνατόν να υπονομευτεί η φήμη αυτού του εξαιρετικά αγαπητού από τους καταναλωτές στην Ελλάδα προϊόντος, το οποίο τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει και αυξανόμενο "εξαγωγικό" χαρακτήρα.  

Mega Yeeros™ SA

 100, Nato Avenue, Aspropyrgos, 19300, Greece

: +30 210 558 4099

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


International Website

About Us

You’re ready to experience something different. That’s why you’ve come here, to Megas Yeeros™, purveyors of some of the finest Greek cuisine worldwide. First in quality, first in innovation, at Megas Yeeros™ we believe good food is meant to be enjoyed by all. Our number one goal is to bring a taste of Greece to every table.