ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Ο όμιλος Μέγας Γύρος επενδύει συνεχώς στην Ποιότητα έτσι ώστε να εφαρμόζονται οι αυστηρότερες προδιαγραφές σε κάθε στάδιο της παραγωγής σε συμμόρφωση τόσο με την κείμενη Νομοθεσία όσο και με τα υψηλά ευρωπαϊκά πρότυπα.

Η εγκατάσταση και Πιστοποίηση Διεθνών Συστημάτων για την Ασφάλεια των τροφίμων, όπως το ISO22000, IFS & BRC, έχουν δώσει στην εταιρία την δυνατότητα να ξεχωρίσει στην ελληνική αγορά αλλά και να εισαχθεί σε ξένες αγορές, διακινώντας τα Ελληνικά προϊόντα και στις 5 ηπείρους!

Η εταιρεία είναι από τις πρώτες που διαθέτουν ένα πλήρως εξοπλισμένο, σύγχρονο εργαστήριο, όπου καθημερινά διενεργούνται τόσο μικροβιολογικοί έλεγχοι, όσο και χημικοί έλεγχοι της σύστασης των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων.

Ξεκινώντας από τον πλήρη έλεγχο παραλαβής των πρώτων υλών, εν συνεχεία γίνεται παρακολούθηση όλων των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου όπως και δειγματοληψία για την επιβεβαίωση της τήρησης των κανόνων Ορθής Παραγωγικής Πρακτικής με βάση το αυστηρό πλάνο της εταιρίας και σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συστημάτων Ποιότητας.

Η εταιρεία είναι από τις πρώτες που διαθέτουν ένα πλήρως εξοπλισμένο, σύγχρονο εργαστήριο, όπου καθημερινά διενεργούνται τόσο μικροβιολογικοί έλεγχοι (σε πρώτες ύλες, τελικά προϊόντα, επιφάνειες εργασίας και εξοπλισμό), όσο και χημικοί έλεγχοι της σύστασης των πρώτων υλών και των τελικών προϊόντων. Τέλος, πραγματοποιούνται αναλύσεις για την επιβεβαίωση του καθαρισμού και της απολύμανσης όπως και τεστ για την ανίχνευση αλλεργιογόνων (π.χ. γλουτένη, σόγια κλπ).

Γίνεται η απαραίτητη καταγραφή όλων των παραμέτρων ελέγχου από τη εισαγωγή της πρώτης ύλης, όλα τα στάδια παραγωγής μέχρι την συσκευασία και διανομή του τελικού προϊόντος.

Ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια του τμήματος είναι η εκπαίδευση, η ενημέρωση και η εφαρμογή των εργαζομένων, σχετικά με τους κανόνες Ορθής Βιομηχανικής Υγιεινής Πρακτικής όπως και την Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων.

Στα πλαίσια της εκπαίδευσης, η εταιρεία διοργανώνει περιοδικά Σεμινάρια και για τους πελάτες της. Στα σεμινάρια αυτά γίνεται ξενάγηση σε όλους τους χώρους παραγωγής όπως και στο χημείο της μονάδας, ενώ ακολουθεί εισήγηση τόσο στις Βασικές Αρχές Υγιεινής όσο και στους Κανόνες Ορθής Διαχείρισης των προϊόντων της Μέγας Γύρος.

Ο ποιοτικός έλεγχος μαζί με τον τμήμα παράγωγης δημιουργεί όλα τα αναπτυξιακά προγράμματα σε ότι έχει να κάνει με καινούργια καινοτόμα προϊόντα όπως επίσης και οι συνεχείς δοκιμές για βελτιστοποίηση των ήδη υπαρχόντων προϊόντων.

Τέλος, η εταιρεία επενδύει στην Συνεχή Βελτίωση και στην Επιστημονική Έρευνα. Για το σκοπό αυτό έχει συνεργασθεί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, όπως και με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής σε ερευνητικά προγράμματα. Η πρώτη έρευνα με στόχο τη μελέτη της συμπεριφοράς του Γύρου κατά το ψήσιμο, και η σύγκριση Νωπού και Υπερψυγμένου γύρου παρουσιάστηκε στο 1ο Επιστημονικό Συνέδριο για το Γύρο, σε Ημερίδα που οργάνωσε η εταιρεία προσκαλώντας τόσο πελάτες από το χώρο της εστίασης όσο και Ελεγκτικούς Κρατικούς Φορείς.