ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Δείτε τις πιστοποιήσεις που έχουμε λάβει από παγκόσμιους φορείς.

Με γνώμονες την ποιότητα, την καινοτομία και την διαρκή εξέλιξη σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, η Megas Yeeros έχει πιστοποιηθεί από παγκόσμιους φορείς, προσφέροντας προϊόντα ανώτερης διατροφικής αξίας τόσο στην ελληνική όσο και τη διεθνή αγορά.

Τα πρότυπα που διαθέτει η Megas Yeeros είναι τα εξής:

 Πιστοποίηση για το Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου BRC.
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων
Πιστοποίηση για τα Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων
Παραγωγή προϊόντων με πρώτη ύλη κοτόπουλα, όπου έχουν παραχθεί, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πιστοποίησης «HALAL»