ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Η Προστασία του Περιβάλλοντος είναι μια προτεραιότητα ύψιστης σημασίας. Γι’ αυτό η βιομηχανία Megas Yeeros ακολουθεί μια καθαρά οικολογική πολιτική με στόχο τη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος.

Περιβαλλοντική πολιτική

Από την πρώτη μέρα της ίδρυσής της, η εταιρία μας ακολουθεί αυστηρή πολιτική ανακύκλωσης, ενώ ταυτόχρονα χρησιμοποίει εναλλακτικές πηγές ενέργειας. Τα μηχανήματά μας λειτουργούν με τεχνολογία Inverter ώστε να εξοικονομούν 20% στην κατανάλωση ρεύματος, να παρέχουν ασφάλεια και αθόρυβη λειτουργία. Η λογική εξοικονόμησης ενισχύεται με τις ανεμογεννήτριες που χρησιμοποιούνται στο υδρευτικό μας σύστημα, ενώ ο βιολογικός καθαρισμός διατηρεί το περιβάλλον προστατευμένο από τα λήμματα.

Εξάλλου, στη Megas Yeeros ενθαρρύνουμε συνεχώς πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην διαμόρφωση καλύτερων συνθηκών για την κοινωνία και το περιβάλλον και συμμετέχουμε σε δράσεις όπου η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη μετατρέπεται σε πράξεις ουσίας.

Ανακυκλώσιμα υλικά

 

2017 2018 2019 2020
ΧΑΡΤΙ 71.700,00 69.390,00 43.100,00 99.670,00
ΠΛΑΣΤΙΚΟ 3.280,00 2.714,00 3.320,00 3.155,00
ΣΙΔΗΡΟΣ 1.085,00 565,00 1.190,00 3.290,00
ΣΥΝΟΛΟ kg 76.065,00 72.669,00 47.610,00 106.115,00