ΝΕΑ

13/07/2019

ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ DNA

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) ασχολείται με την επιστημονική αλλά και παραγωγική πλευρά της βελτίωση όλων των φάσεων υλοποίησης...
ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ