ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΕΞΕΛΙΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ DNA

13/07/2019

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) ασχολείται με την επιστημονική αλλά και παραγωγική πλευρά της βελτίωση όλων των φάσεων υλοποίησης και ανάπτυξης ενός προϊόντος.

Ένας από τους σημαντικότερους τομείς του τμήματος R&D είναι η ενδελεχής καταγραφή των δεδομένων και των διαδικασιών της βιομηχανίας και του κλάδου με απώτερο σκοπό την δημιουργία «εργαλείων» που θα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη της εταιρίας.

Το Τμήμα Έρευνας & Ανάπτυξης (R&D) μελετάει διαρκώς τις σύγχρονες διατροφικές τάσεις και παραδοσιακές συνταγές και αξίες, έτσι ώστε να προσφέρει νέα προϊόντα που καινοτομούν στις αγορές.