ΜΟΣΧΑΡΙ ΖΑΡΙ ΜΑΡΙΝΑΡΙΣΜΕΝΟ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Κιβωτοσύνθεση:
5 kg/κιβ.

Τύπος:
νωπό & κτψ.