ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΠΑΡΑΦΙΛΕΤΟ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Κιβωτοσύνθεση:
επί ζυγίου

Τύπος:
νωπό