ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΦΙΛΕΤΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΟ

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Κιβωτοσύνθεση:
επί ζυγίου

Τύπος:
νωπό & κτψ.