ΧΟΙΡΙΝΗ ΠΑΝΣΕΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΕΝΗ Α/Ο

ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Κιβωτοσύνθεση:
επί ζυγίου

Τύπος:
νωπό